Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. 100 chicas que están cambiando el mundo

Elena Favilli. (2023). Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. 100 chicas que están cambiando el mundo. Destino Infantil & Juvenil.
març 2023

Creiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar i crear a partir del material per a qualsevol finalitat els continguts propis d’aquest web, fins i tot amb una finalitat comercial, i només us demanem que en reconegueu l’autoria de la creació original.